TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2023

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 2023

NHỮNG LỢI ÍCH KHI TRỞ THÀNH NHÀ TÀI TRỢ

Là khách mời danh dự của triển lãm

Có cơ hội nâng cao nhận biết thương hiệu đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, khách tham quan trong và ngoài nước.

Là dịp để các doanh nghiệp tạo ấn tượng và tiếp cận khách hàng tiềm năng, những người có khả năng ra quyết định, người ảnh hưởng từ khắp mọi nơi trên thế giới.

 • Đại diện đơn vị tài trợ Kim cương là khách mời danh dự và được ngồi ở khu vực VIP trong Lễ Khai mạc Triển lãm.
 • Đơn vị tài trợ Kim cương có bài tham luận 10 phút tại DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ VỀ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM (Ban tổ chức duyệt nội dung bài phát biểu của nhà tài trợ Kim cương).
 • Đơn vị tài trợ Kim cương được cung cấp 6 gian hàng tiêu chuẩn (hoặc 54 mét vuông diện tích đất trống) để trưng bày sản phẩm/giới thiệu dịch vụ tại Triển lãm (trong khu vực nhà tài trợ).
 • Được giảm giá 20% khi đăng ký thêm diện tích trưng bày.
 • Đơn vị tài trợ Kim cương được cung cấp 1 banner quảng bá ở khu vực bên ngoài triển lãm và 1 banner treo bên trong khu vực triển lãm (phía trên vị trí gian hàng). Nội dung quảng cáo do đơn vị tài trợ Kim cương cung cấp hình ảnh in ấn cho Ban tổ chức duyệt trước.
 • Logo đơn vị tài trợ Kim cương được in trên backdrop khai mạc, standee hướng dẫn, phướn quảng bá của Triển lãm.
 • Logo đơn vị tài trợ Kim cương được in trong thư mời của Triển lãm.
 • Logo đơn vị tài trợ được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, quảng bá của Triển lãm.
 • Tài liệu, brochure, catalogue…, của đơn vị tài trợ Kim cương được bỏ chung vào túi tài liệu của Ban Tổ chức phát cho đại biểu tham dự Triển lãm.
 • Thông tin của nhà tài trợ Kim cương được đăng trên website của triển lãm www.vietnam-investment.vn;
 • Nhận kỷ niệm chương, hoa và danh hiệu tài trợ Kim cương của Ban Tổ chức.
 • MC thay mặt BTC xướng tên đơn vị tài trợ Kim cương và đọc lời cảm ơn tại Lễ khai mạc Triển lãm.
 • Đại diện đơn vị tài trợ Vàng là khách mời danh dự của Triển lãm và được ngồi ở khu vực VIP trong Lễ Khai mạc Triển lãm.
 • Đơn vị tài trợ Vàng có bài tham luận 10 phút tại DIỄN ĐÀN QUỐC TẾ VỀ ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM (Ban tổ chức duyệt nội dung bài phát biểu của nhà tài trợ Vàng).
 • Đơn vị tài trợ Vàng được cung cấp 4 gian hàng tiêu chuẩn (hoặc 36 mét vuông diện tích đất trống) để trưng bày sản phẩm/giới thiệu dịch vụ tại Triển lãm (trong khu vực nhà tài trợ).
 • Được giảm giá 20% khi đăng ký thêm diện tích trưng bày.
 • Đơn vị tài trợ Vàng được cung cấp 1 banner quảng bá ở khu vực bên ngoài triển lãm và 1 banner treo bên trong khu vực triển lãm (phía trên vị trí gian hàng). Nội dung quảng cáo do đơn vị tài trợ Vàng cung cấp hình ảnh in ấn cho Ban tổ chức duyệt trước.
 • Logo đơn vị tài trợ Vàng được in trên backdrop khai mạc, standee hướng dẫn, phướn quảng bá của Triển lãm.
 • Logo đơn vị tài trợ Vàng được in trong thư mời của Triển lãm.
 • Logo của nhà tài trợ Vàng được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, quảng bá của Triển lãm.
 • Tài liệu, brochure, catalogue…, của đơn vị tài trợ Vàng được bỏ chung vào túi tài liệu của Ban Tổ chức phát cho đại biểu tham dự Triển lãm.
 • Thông tin của nhà tài trợ Vàng được đăng trên website của triển lãm www.vietnam-investment.vn;
 • Nhận kỷ niệm chương, hoa và danh hiệu tài trợ Vàng của Ban Tổ chức.
 • MC thay mặt BTC xướng tên đơn vị tài trợ Vàng và đọc lời cảm ơn tại Lễ khai mạc Triển lãm.
 • Đại diện đơn vị tài trợ Bạc là khách mời danh dự của Triển lãm và được ngồi ở khu vực VIP trong Lễ Khai mạc Triển lãm.
 • Đơn vị tài trợ Bạc được cung cấp 2 gian hàng tiêu chuẩn (hoặc 18 mét vuông diện tích đất trống) để trưng bày sản phẩm/giới thiệu dịch vụ tại Triển lãm (trong khu vực nhà tài trợ).
 • Được giảm giá 10% khi đăng ký thêm diện tích trưng bày.
 • Đơn vị tài trợ Bạc được cung cấp 1 banner quảng bá ở khu vực bên ngoài triển lãm và 1 banner treo bên trong khu vực triển lãm (phía trên vị trí gian hàng). Nội dung quảng cáo do đơn vị tài trợ Bạc cung cấp hình ảnh in ấn cho Ban tổ chức duyệt trước.
 • Logo đơn vị tài trợ Bạc được in trên backdrop khai mạc, standee hướng dẫn, phướn quảng bá của Triển lãm.
 • Logo đơn vị tài trợ Bạc được in trong thư mời của Triển lãm.
 • Logo của nhà tài trợ Bạc được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, quảng bá của Triển lãm.
 • Tài liệu, brochure, catalogue…, của đơn vị tài trợ Bạc được bỏ chung vào túi tài liệu của Ban Tổ chức phát cho đại biểu tham dự Triển lãm.
 • Thông tin của nhà tài trợ Bạc được đăng trên website của triển lãm www.vietnam-investment.vn;
 • Nhận kỷ niệm chương, hoa và danh hiệu tài trợ Bạc của Ban Tổ chức.
 • MC thay mặt BTC xướng tên đơn vị tài trợ Bạc và đọc lời cảm ơn tại Lễ khai mạc Triển lãm.
 • Đại diện đơn vị đồng tài trợ là khách mời danh dự của Triển lãm.
 • Đơn vị đồng tài trợ được cung cấp 1 gian hàng tiêu chuẩn để trưng bày sản phẩm/giới thiệu dịch vụ tại Triển lãm (trong khu vực nhà tài trợ).
 • Được giảm giá 10% khi đăng ký thêm diện tích trưng bày.
 • Đơn vị đồng tài trợ được cung cấp 1 banner treo bên trong khu vực triển lãm (phía trên vị trí gian hàng). Nội dung quảng cáo do đơn vị đồng tài trợ cung cấp hình ảnh in ấn cho Ban tổ chức duyệt trước.
 • Logo đơn vị đồng tài trợ được in trên backdrop khai mạc, standee hướng dẫn, phướn quảng bá của Triển lãm.
 • Logo của đơn vị Đồng tài trợ được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, quảng bá của Triển lãm.
 • Thông tin của nhà đồng tài trợ được đăng trên website của triển lãm www.vietnam-investment.vn;
 • Nhận kỷ niệm chương, hoa và danh hiệu đồng tài trợ của Ban Tổ chức.

FanPage

Scroll to Top